Activiteiten

Surfactanten

Surfactanten of tensio-actieve stoffen worden ingezet in verschillende toepassingen, nl. voor het verwijderen van puur product (drijflaag en zinklaag) of voor het faciliteren van andere technieken, doordat surfactanten de verontreiniging van het vaste deel van de bodem vrijstellen en de verontreiniging aldus beter beschikbaar wordt gesteld voor de vooropgestelde reinigingstechniek.

Bij de verwijdering van puur product wordt de “push-pull” techniek toegepast, waarbij het surfactant in concentraat geïnjecteerd wordt in de bodem, en na verloop van tijd terug onttrokken wordt. Het puur product wordt in opgeloste vorm of volledig verwijderd voor externe verwerking, of kan via een waterzuiveringsinstallatie verder gezuiverd worden on-site.

TerraCorrect is vertegenwoordiger voor Ivey International Inc in Noord-Europa.