Activiteiten

Reactieve schermen

Mobiele verontreinigingen verspreiden zich met het grondwater en kunnen soms grote proporties aannemen, en zich onder gebouwen, infrastructuren en dergelijke verspreiden waardoor de zone niet of moeilijk bereikbaar wordt.

Reactieve schermen kunnen hierop een oplossing bieden. Op welgedefinieerde plaatsen op de te saneren site kunnen schermen geïnstalleerd worden, waarbij diverse reagentia kunnen aangewend worden afhankelijk van de te behandelen verontreiniging.

Het grondwater wordt via zijn natuurlijke flow door de schermen gestuurd, en gedurende zijn aanwezigheid in het scherm wordt of de verontreiniging afgebroken of worden er agentia aan het grondwater toegevoegd die de verontreiniging verderop aanpakt.