Activiteiten

Onze activiteiten

In situ
bodem
sanering.

ISCO
ISCR
Surfactanten
Gestimuleerde fytoremediatie
In situ soil washing
Drijflaagrecuperatie
On site bioremediatie
Nulwaardig ijzer (ZVI)
Reactieve schermen
Bodemluchtextractie

Meer info

Ex situ
bodem
sanering.

Gestimuleerde bioremediatie
Surfactant enhanced bioremediation

Meer info

Slibstabilisatie.

Waterbodem
Bentoniet en betonboorslib
Industriƫle slibs

Meer info

Bodem
potentie
onderzoek.

Minimale bodemgesteldheidstest
Uitgebreide bodemgesteldheidstest
Haalbaarheidsstudie

Meer info

Asbest.

Grond - puin met asbest
Afdruipzone
Calamiteiten - Asbesthoudende afvalstoffen door calamiteiten
Asbestvezelbeheersing

Meer info

Calamiteit
beheersing.

Stofbeheersing
Geurbeheersing
Bodemverontreiniging
Afvalverwerking na incidenten

Meer info

Advies
op maat

Second opinion bodemsanering - conceptual design

Meer info