Activiteiten

Gestimuleerde fytoremediatie

Fytoremediatie of reiniging van verontreiniging met inzet van bodem is een alom gekende techniek bij in situ bodemsanering. TerraCorrect verlegd grenzen door het toepassen van specifieke en welgeselecteerde micro-organismen in combinatie met struiken, bomen en/of grassen. De inwerking van de micro-organismen aan de wortels van de planten, zorgt voor een specifiek medium, waarbij de verontreiniging afgebroken wordt tot onschadelijke producten.

De beheersing van het juiste medium is cruciaal in het welslagen van deze technologie, waardoor TerraCorrect deze technologie volledig in eigen beheer uitvoert, inclusief opvolging en monitoring. Met deze technologie wil TerraCorrect grenzen verleggen in binnen- en buitenland.

Het is bewezen dat gestimuleerde fytoremediatie reeds na 3 jaar CO2-neutraal is, en dus na 3 jaar deze saneringstechniek een positieve bijdrage levert aan het milieu!