Activiteiten

In situ bodemsaneringen

Bij in situ reinigingstechnieken wordt de verontreiniging uit het vaste deel van de bodem en bij uitbreiding het grondwater verwijderd zonder grondverzet.

De in situ reinigingstechniek is een verzamelnaam voor tal van technieken die in de loop der jaren op de markt zijn gekomen. Deze methode wordt regelmatig ingezet als saneringsoplossing voor een verontreinigde locatie waarbij de doelstelling van de sanering past binnen het beleid van functioneel en kostenbewust saneren.

De in situ technieken zijn voor TerraCorrect het uithangbord voor ecologisch bewust bodemsaneren door de enorme CO2-reductie.