Activiteiten

On-site bioremediatie

On-site bioremediatie wordt om onverklaarbare reden veel te weinig toegepast. Biologische reiniging van gronden wordt heel vaak toegepast bij grondreinigingscentra. Op de te saneren site wordt dit niet vaak toegepast, ondanks het gegeven dat bij herontwikkeling dit vaak een wel te overwegen oplossing is om te komen tot een ecologisch verantwoorde bodemsaneringstechniek.

Een groenzone die nu bij herontwikkeling als een noodzakelijk kwaad aanzien wordt, wordt door TerraCorrect aanzien als het speelterrrein om een actieve on-site reiniging te realiseren. Door planologisch met reliƫf te spelen, in het groenbeheer de juiste planten te voorzien, en de nodige infrastructuur aan te brengen in de ondergrond, kan een groenzone die bij herontwikkeling handen vol geld kost, en veel onderhoud vergt, zo maar omgetoverd worden tot een biologische reiniging waarbij de bodem en de planten in topconditie verkeren, en de anders af te voeren verontreinigde grond gewoonweg op het terrein kan gereinigd worden, en een nuttige toepassing kent.

Niet alleen gunstig voor het milieu, maar ook voordelig voor de portemonnee.