Activiteiten

Nulwaardig ijzer (ZVI)

Nulwaardig ijzer of zeo-valent iron (ZVI) wordt binnen de in situ saneringen zowel zuiver als in combinatie aangewend.

De reactiviteit van het nulwaardig ijzer wordt bepaald door:

  • Het contactoppervlak per volume
  • Het proces en zijn behandelingsprotocol
  • De legeringen en de verontreinigingen in het materiaal

Waardoor het van het grootste belang is dat zuiver nulwaardig ijzer aangewend wordt. TerraCorrect biedt nulwaardig ijzer aan van zeer zuivere kwaliteit.