ISCR

ISCR staat voor in situ chemische reductie, kortweg het toevoegen van een reductans, al dan niet langwerkend, waarbij een koolstofbron aan de bodem toegevoegd wordt om een anaerobe toestand te bekomen, waardoor de verontreiniging reductief verwijderd wordt. Aan het reductans worden vaak ook andere toeslagstoffen toegevoegd als nutriƫnten, ...

Het reductans kan na ontgraving toegevoegd worden in vaste vorm bij het aanvullen van de bouwput, of door injectie op injectiefilters of m.b.v. direct-push.

TerraCorrect is vertegenwoordiger voor Redox Tech LTD en Carus Remediation in de Benelux.