Activiteiten

Waterbodem

Waterbodem is één van de grootste groep afvalstoffen die jaarlijks dienen behandeld te worden. Het beheer hiervan is cruciaal om de buffercapaciteit van bevaarbare en onbevaarbare waterlopen te blijven garanderen, en op deze manier overlast door overstromingen te voorkomen.

Door dit beheer dient er veelvuldig waterbodem geruimd te worden die vaak gepaard gaat met grote hinder. Door toepassing van onze producten, wordt de specie in situ gestabiliseerd, waardoor vele hinderlijke factoren tot een minimum beperkt worden.

Daarenboven is het kostenefficiënt zeker door het gegeven dat met steekvaste materie het transport naar het verwerkingscentrum kan uitgevoerd worden, waardoor ook op gebied van transport de mogelijke hinder door lek- of ladingverlies drastisch herleid kan worden.