Activiteiten

Industriƫle slibs

Bij industriƫle processen ontstaan dagelijks slibs die als afval afgezet worden. Beheer van deze afvalstromen is voor het bedrijf vaak de laatste zorg, ondanks het gegeven dat hier vaak veel geld kan bespaard worden, ecologisch veel efficiƫnter kan gehandeld worden, vooral naar duurzaamheid en valorisatiepotentie van de stroom.

Denken we alleen maar aan het watergehalte die slibs bevatten, en de enorme waterconsumptie die industriƫle processen met zich meebrengen. Door on-site te behandelen kunnen duizenden liters water gerecupereerd worden en terug ingezet worden in het proces, waardoor dit finaal zal leiden tot een reductie in het waterverbruik. Daarenboven wordt er minder afval geproduceerd, en ontstaat er mogelijks een ruimer gamma in valorisatiemogelijkheden.

TerraCorrect beheert en adviseert hierbij industriƫle processen teneinde het waterverbruik te reduceren, de geproduceerde slibs op een efficiƫnte manier te behandelen en hoogwaardige valorisatiemogelijkheden nagestreefd worden.