Activiteiten

Slibstabilisatie

Slib is vandaag een heel ruim begrip van waterbodem, over bentonietslib tot industriëel geproduceerde slibs, dat elk op hun manier verder verwerkt moeten worden. Slibs worden en zullen iedere dag opnieuw geproduceerd worden, waardoor kostprijs, eenvoudige behandeling en valorisatie de kernwoorden zijn voor het stabiliseren van deze materialen.

TerraCorrect past ook hier het principe van ecologisch verantwoorde behandeling toe. Volgende principes worden hierbij gehanteerd:

  • Reductie van de hoeveelheid af te voeren slib is een must
  • Verhogen van de consistentie
  • Behandeling van het slib zonder valorisatiebeperkingen
  • Snelheid en efficiëntie
  • Duurzaamheid

In samenwerking met Aprotek verdeeld TerraCorrect slibstabilisatieproducten in de Benelux.

Via het uitgebreide gamma van APROMUD® polymeren stabiliseren we elk type van zeer vloeibare tot visceus, over organische, anorganische tot minerale oorsprong. Deze behandeling wordt uitgevoerd in situ en levert een onmiddellijk resultaat op.