Activiteiten

Bentoniet en betonboorslib

Bij de realisatie van grote bouwwerken of gestuurde boringen ontstaan grote hoeveelheden slib die dienen verwerkt te worden, zonder dat hiervoor op de bouwplaats veel ruimte is.

De verwerking van deze slibs zijn vaak duur, tijdrovend en belastend voor het milieu. Door de inzet van de technologie die TerraCorrect ontwikkeld heeft, wordt snel resultaat geboekt en wordt de hoeveelheid geproduceerd afval sterk gereduceerd, waardoor finaal ook een financieel voordelige oplossing geboden wordt.