Activiteiten

Geurbeheersing

Geurhinder kan in specifieke omstandigheden ontstaan bij industriële activiteiten en/of opslag van afvalstoffen of minerale materialen. Geur is moeilijk te meten en daarom ook moeilijk te beheersen. De meeste oplossingen zijn gebaseerd op verneveling van aroma's met behulp van water, wat in deze periodes ook een schaars goed is, en waar bewust mee omgegaan moet worden.

Tijdelijke afdek

Het éénmalige afdekken via een spuitsonde maakt dat de hopen geen omzien meer hebben noch naar emissie noch in onderhoud. Het gamma van EuroCover heeft voor elke specifieke problematiek, hetzij geur-, stof- of asbestvezelverspreiding een product met een specifieke samenstelling ontwikkeld. Alle producten worden in oplossing gebracht en gemengd met een geringe hoeveelheid water. Vervolgens wordt het mengsel aangebracht via een spuitsonde, die rechtstreeks is gekoppeld aan de menger. Het product werkt onmiddellijk en blijft 6 maanden stabiel na uitharding zelfs in vochtige periodes of hevige regenval.

Bij diverse handelingen

AIRCORRECT is een industriële geurvernietiger die niet alleen de geur afdekt, de geur wordt volledig geneutraliseerd. Het product wordt veelvuldig ingezet bij de bestrijding van brandgeuren, bij afvalverwerking, in de afvalwaterbehandeling voedingsindustrie, bij tankcleaning, in de mestverwerkende sector, ...

Op deze manier pakt TerraCorrect op een efficiënte manier het emissieprobleem van geur aan met een techniek die zeer arm is aan waterverbruik.