Activiteiten

Calamiteitbeheersing

Calamiteiten kunnen zich zowel acuut als na een opstapeling van factoren manifesteren. Deze behoeven een snelle, adequate en professionele aanpak.

TerraCorrect kan in een ruim segment voorzien in calamiteitbeheersing, denk maar aan:

  • Overvulling van een ondergrondse of bovengrondse tank waarbij grote hoeveelheden puur product in de bodem gekomen zijn
  • Ongeval met vrachtwagens of auto’s waarbij brandstoffen in de aanpalende gracht of bodem terecht gekomen zijn
  • Brand in een fabriekspand waarbij diverse afvalstoffen opgeruimd moeten worden
  • Brand in een varkensstal waarbij asbesthoudende materialen in de mestput terecht gekomen zijn.
  • Ontstaan van stof bij industriële activiteiten in droge periodes
  • Ontstaan van geurhinder bij opslag van afvalstoffen
  • ...

Voor elk van deze calamiteiten kan TerraCorrect u correct advies verlenen, snel interveniëren, en de juiste middelen op de juiste plaats brengen. Hiervoor beschikt TerraCorrect over voldoende opslag van diverse producten in zijn gamma, waardoor 24/7 leveringen kunnen gebeuren bij acuut gevaar.

Op een deskundige ecologische wijze beheersen we stof-, geur- en asbestvezelemissies via het uitgebreide gamma polymeren van EuroCover Ook andere specifieke incidenten worden op een veilige professionele manier aangepakt. TerraCorrect is vertegenwoordiger voor EuroCover in België en Nederland.