Activiteiten

Grond - puin met asbest

Grond en/of puin kunnen door de jaren heen gecontamineerd zijn met asbest. Bij afbraakwerken en grondwerken kunnen hierbij belangrijke hoeveelheden grond vrijkomen die aangereikt zijn met al dan niet-hechtgebonden asbest.

TerraCorrect heeft een ruime praktijkervaring op gebied van omgaan met asbest in bodem en puin, adviseert bij de karakterisatie en beheert uw project, zodoende aan een minimale kost de meest duurzame oplossing te vinden voor uw asbesthoudende materialen.