Activiteiten

Asbest

Asbest is nog steeds een sterk aanwezig product in onze omgeving. TerraCorrect heeft zich gespecialiseerd in de zeer specifieke markt van asbest in bodem en puin die een heel specifieke benadering behoeft.

We bieden steeds de best beschikbare oplossing volgens alle vigerende wet- en regelgevingen in advies en uitvoering.