Activiteiten

Afdruipzone

Heel specifiek in de verwijdering van asbest in grond zijn de zogenaamde afdruipzones. Dit is de zone die zich net onder de afvloei van golfplaten bevindt bij het ontbreken van een afvoergoot. Door de jaren heen zijn er asbestvezels vrij gekomen van de golfplaten en door hemelwater in de bodem terecht gekomen en geaccumuleerd in de bewuste afdruipzone.

Aanpak en beheer van deze zones behelst een specifieke aanpak. TerraCorrect voert deze werken in eigen beheer uit, en staat u als probleembezitter, bodemsaneringsdeskundige of overheid bij met raad en daad.