Activiteiten

Uitgebreide bodemgesteldheidstest

De uitgebreide bodemgesteldheidstest kan in elk onderzoek aangewend worden, en is zo ontwikkeld dat op basis van deze resultaten snel geoordeeld kan worden of een on-site (reiniging op het terrein zelf) of in situ (reinigen zonder ontgraven) aanpak mogelijkheden biedt. Deze tool dient aanzien te worden als een hulpmiddel bij de evaluatie voor het opstellen van een BSP (bodemsaneringsproject).