Activiteiten

Bodempotentieonderzoek

Binnen bodemonderzoeken wordt de klemtoon gelegd op het in kaart brengen van de verontreiniging, en niet zozeer op de bodemgesteldheid, lees de conditie waarin de bodem zich bevindt. Wil men aan biologische reiniging doen of in situ reiniging, dan is de gesteldheid van de bodem van primordiaal belang bij het welslagen voor de technologie.

Het nagaan van de potentie van een bodem om op een natuurlijke wijze de verontreiniging af te breken zou dan ook de eerste stap moeten zijn bij de evaluatie van de mogelijke in te zetten bodemsaneringstechnieken.

TerraCorrect heeft om die reden 3 bodempotentietools ontwikkeld , zodoende niet alleen de mogelijkheid tot afbraak na te gaan, maar ook aan te geven of de bodem wel in staat is om afbraak mogelijk te maken, en in welke mate de bodem dient aangereikt te worden, om dit mogelijk te maken.

TerraCorrect voert deze testen in eigen beheer uit, en beschikt over een voldoende capaciteit om jaarlijks tot 150 proeven uit te voeren.