Activiteiten

Surfactant enhanced bioremediation

Ter bevordering van het reinigingsproces voor biologische reiniging kunnen surfactanten op zeer eenvoudige wijze aangewend worden. De eigenschap van surfactanten om op eenvoudige wijze de biobeschikbaarheid van de verontreiniging te bevorderen, kan ook op een industrieel proces dat ex situ grondreiniging is, toegepast worden.

Door het aanwenden van een specifiek surfactant in welgedoseerde verhoudingen, wordt de biologische reiniging dermate beïnvloedt dat hogere rendementen op zeer korte termijn gerealiseerd worden.

Deze technologie wordt door TerraCorrect in eigen beheer uitgevoerd in samenwerking met Ivey International Inc.