Activiteiten

Second opinion bodemsanering - conceptual design

Wordt u als eigenaar geconfronteerd met bodemsanering, bent u als bodemsaneringsdeskundige op zoek naar een ecologisch verantwoorden manier om uw bodemsaneringsporoject uit te werken, of bent u als ontwikkelaar op zoek naar een efficiënte invulling van uw BSP gekoppeld aan uw ontwikkelingsproject, dan bent u bij TerraCorrect aan het goede adres.

TerraCorrect kan via second opinion of via conceptual design, zijn visie uitwerken voor een ecologisch verantwoorde bodemsanering, en door zijn jarenlange ervaring op gebied van “casual” bodemsaneren, beschikt het nog steeds over de juiste ervaring om budgetten via raming vast te leggen voor de verschillende concepten.

Belangrijk bij het ontwerp is dat TerraCorrect naast de verontreiniging ook rekening houdt met het gewenste ruimtelijk gebruik, de randvoorwaarden tijdens de saneringswerken, en de tijdsdruk van de uit te voeren bodemsaneringswerken. Dit zijn de factoren die mee het welslagen van het bodemsaneringsproject gaan bepalen, maar al te vaak als randvoorwaarden meegenomen worden in het concept.

Met advies op maat zijn wij er van overtuigd steeds ecologisch en budgetvriendelijke oplossingen te bieden voor onze klanten.